Popular Education

Hoe kunnen sportactiviteiten, tekenen, zingen, koken en eten een middel zijn om aan Somalische en Afghaanse Nederlanders voorlichting te geven over bijvoorbeeld roken, gezond eten en andere aan gezondheid gerelateerde onderwerpen? Oftewel: wat kan je allemaal met Popular Education bereiken?

Bora Avric (projectleider) en Mellouki Cadat, Movisie
Website:
Popular Education

Locatie: het Hemelrijck

Bloemenhart Brunssum

Hoe kunnen jongeren met een bloemetje en een persoonlijk bezoek meteen al veel meer betekenen voor ouderen die zich aan huis gebonden voelen? En hoe koppel je dat aan een plek en een gezellige middag voor veel ouderen die zich vaak aan huis gebonden voelen?

Tristan Canisius en Desiree van den Eertweg, oprichters van Bloemenhart Brunssum
Website:
Bloemenhart Brunssum

Locatie: Muziekkapel

De wil om te willen winnen

Meedoen in de samenleving is belangrijk voor een goede gezondheid. Hoe vergroot je de competenties van mensen om te mee te doen? Sportprinciples heeft het recept in handen. Met De wil om te willen winnen benutten zij principes uit de sport om kennis en vaardigheden aan te leren die ook verder in de maatschappij en op het werk van nut zijn.

Bart Logchies en Johan Annema, experts Sport Principles
Website:
De wil om te willen winnen 

Locatie: De Dome

5 jaar Ambassadeurs Wijkverpleegkundige

Hoe krijgen talentvolle wijkverpleegkundigen een sterk positie en financiering van oa. het preventieve werk dat  wijkverpleegkundigen in de buurt verrichten.  In het ZonMW programma Zichtbare Schakels kregen 15 jaar lang de talenten uit het vak intensieve scholing. Onlangs feliciteerde de minister de gelauwerde ambassadeurs persoonlijk. Petra Feenstra is een van hen én wijkverpleegkundige in de afdeling Langedijk Noord. Ze gelooft in preventie 'voor het te laat is' en vertelt hoe ze daarmee werkt aan sociaal en gezonde basis in elke buurt.

Petra Feenstra, Kerngroeplid Nederlands Wijkverpleegkundige Genootschap
Website: Verpleegkundige en Verzorgenden Nederland

Locatie: Herberg

WalkTalkWrite

Hoe kan een groep al wandelend  - met wisselende partners en boeiende snelle schrijfopdrachten - zichzelf en de anderen leren kennen? All Inclusive ontwikkelde een krachtig programma voor empowerment en activatie van allerlei (doel)groepen.

Dorien te Pas, empowerment facilitator van de stichting All Inclusive
Website:
All Inclusive

Locatie: Amfitheater

Actief Plus

Hoe zorg je dat ouderen met een chronische beperking meer gaan bewegen? En hoe ga je eenzaamheid tegen door hun sociale interactie te versterken tijdens lokale beweeg- en sociale activiteiten? Actief Plus heeft met succes een laagdrempelige methode ontwikkeld voor ouderen om meer actief te zijn in hun eigen wijk of gemeente.

Denise Peels, Open Universiteit
Website:
Actief Plus

Locatie: Hollandia

10 jaar netwerkvrijwilligers

Hoe kan je in de stad meer support van de omgeving stimuleren? Wat levert 10 jaar ervaring met getrainde netwerkcoachende vrijwilligers op? Humanitas Groningen startte als eerste in Nederland en koppelt al sinds 2008 stadsgenoten aan vrijwilligers voor het versterken van het persoonlijk sociaal kapitaal.

Frouk Reehoorn, projectleider Humanitas Groningen
Website:
10 jaar netwerkvrijwilligers

Locatie: Het Voorportaal

Samen Wel!

Hoe kan je laaggeletterden bereiken met positieve voorbeelden over algehele gezondheidsbevordering? Samen Wel! bouwt een platform vol foto's en video's dat bol staat van positieve voorbeelden voor en door bewoners van het Rivierenland.

Annet Roose-van Leijden, projectleider bij Bibliotheek Rivierenland,  José Keetelaar (GGD Gelderland-Zuid) en Gérard Koot (Ziekenhuis Rivierenland)
Website:
Samen Wel!

Locatie: Theaterlab

Gezondheidsmakelaar

Hoe maak je met elkaar de winnende combinaties tussen preventie, zorg en welzijn in jouw regio? Gezondheidsmakelaar Bas Vosbeek verbindt onderzoek en praktijk voor een effectieve aanpak van preventie.

Bas Vosbeek, gezondheidsmakelaar GGD Gelderland Zuid
Website:
Gezondheidsmakelaar

Locatie: Congrestivaltent

Toegang tot zorg en hulp - Serie sessies

3 sessies ieder vrij toegankelijk en los van elkaar te volgen.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) bereidt een advies voor over de toegang tot hulp en zorg. De aanleiding is een raadpleging onder 17.000 Nederlanders in het kader van de Zorgagenda.  Daaruit bleek dat het soms moeilijk is de hulp en zorg te krijgen die je nodig hebt. Deze sessie: Dimensies van toegang tot zorg en hulp. De RVS heeft een instrument ontwikkeld dat hopelijk professionals, bestuurders, vrijwilligers- en cliëntorganisaties helpt om problemen met toegang te analyseren, te agenderen en om samen te werken aan oplossingen. Zijn de dimensies herkenbaar? Missen we iets?

Aletta Winsemius, Senior adviseur RVS

Locatie: ZZP Café

Tijd en locatie

    • 400 van 400 plaatsen beschikbaar