Anja van der Aa

Directeur van GezondNL, een landelijk samenwerkingsverband voor koplopers op het gebied van (virtuele) gezondheidspleinen en zorgregio’s.

Wie meer wil weten over samenwerken in ketens en netwerken is bij Van der Aa aan het juiste adres. Ze heeft vele publicaties geschreven en acht grote congressen en diversie platforms en allianties geïnitieerd. Hierbij haalt zij inspiratie uit haar ervaringen als mantelzorger. Van der Aa pleit voor hechte, gezondheidsgerichte en zelfsturende wijksamenwerking met een zichtbare omslag naar maatwerk en zelfregie.

Locatie: Het Hemelrijck

Sjef van der Klein

Sociaal werker van het jaar 2018 

Ondernemingslust, enthousiasmerend vermogen en innovatie. Dat zijn de woorden waarmee de jury van de verkiezing sociaal werker van het jaar de pas 26-jarige Van der Klein mee roemt. Hij werkt al jaren bij de Tilburgse organisatie ContourdeTwern. Door een veelheid aan initiatieven laat hij zien wat sociaal werk is: aansluiten bij mensen waar zij zijn. Van de ouderen in het ontmoetingscentrum, tot netwerkpartners, tot zijn studenten en collega’s. Van der Klein gaat in gesprek over hoe sociaal en gezond elkaar kunnen versterken.

Locatie: Congrestivaltent

Nicole Kort

Arts, ambassadeur Uniek Sporten Groningen, mede oprichter van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid

Nicole is een fanatiek sporter. Haar handicap mag daarbij geen belemmering zijn. Uniek Sporten helpt mensen met een handicap de juiste sport te vinden en ondersteunt mensen met of zonder een handicap door ze verbinden aan een sportmaatje met of zonder handicap. Sporten betekent voor Nicole vrijheid en ontspanning. Maar volgens Nicole brengt sporten ook veel sociale contacten.

Locatie: Theaterlab

Eric Steegers

Gynaecoloog, hoogleraar, afdelingshoofd Verloskunde & Gynaecologie Erasmus MC, sectieredacteur Gynaecologie voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Steegers spreekt over het vergroten van gezondheidskansen voor, tijdens en ruim na de geboorte door het koppelen van medisch en sociaal. Hij wordt geïnspireerd door verschillende mensen, op een manier die bepalend is geweest voor waar hij nu staat en wat voor persoon hij is. Wat hem altijd al gemotiveerd heeft zijn de enorme armoede-gerelateerde verschillen in de kans op het krijgen van een gezond kind dat gezond opgroeit.

Locatie: De Dome

Aletta Winsemius

Senior adviseur bij Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

3 sessies over toegang tot zorg en hulp. Los van elkaar bij te wonen.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) bereidt een advies voor over de toegang tot hulp en zorg. De aanleiding is een raadpleging onder 17.000 Nederlanders in het kader van de Zorgagenda.  Daaruit bleek dat het soms moeilijk is de hulp en zorg te krijgen die je nodig hebt. Sessie 3 in de reeks: Ruimte creëren in problemen met toegang. Wat kunt u in uw praktijk met de dimensies? Kunnen ze u en uw collega's of leidinggevende helpen om op een andere manier naar toegang te kijken? Kan dat helpen problemen met toegang op te lossen? 

Locatie: Hollandia

Hackethon

n.a.v. het WRR-rapport 'Van verschil naar potentieel: een realistisch perspectief op sociaal economische gezondheidsverschillen'

De hardnekkige onderlinge verschillen tussen hoge en lage sociaal economische groepen zijn nauwelijks afgenomen. De WRR stelt daarom voor het preventiebeleid een nieuwe impuls te geven door niet langer gezondheidsverschillen centraal te stellen, maar het onder de bevolking aanwezige gezondheidsPOTENTIEEL. De WRR raadt aan om veel meer een verbinding te leggen tussen het sociaal maatschappelijke domein en gezondheid!

Valentijn van Esch en Lissete Snippe
Locatie: ZZP-cafe

Tijd en locatie

    • 400 van 400 plaatsen beschikbaar