Buurtsportcoaches

Hoe begeleid of verwijs je mensen die van zorgverleners het advies krijgen om meer te bewegen? De buurtsportcoach is een verbinder tussen sport en bewegen, de eerstelijnszorg en de welzijnssector en zet erkende interventies in.

Marloes Aalbers, Kenniscentrum Sport
Website:
Buurtsportcoach

Locatie: Congrestivaltent

Fietsmaatjes met aandacht

Hoe krijg je voor elkaar dat via huisartsen en verwijzers, fietsminnende vrijwilligers en mensen die niet in hun uppie kunnen of willen fietsen elkaar weten te vinden en er samen op uit trekken. Spring maar achterop bij Initiatiefnemer Jan Burgmeijer en ontdek wat Fietsmaatjes in vele, vele dorpen en steden voor elkaar krijgt. Een groeiproject van het Oranjefonds.

Jan Burgmeijer en Tekla Zwinkels
Website: Fietsmaatjes

Locatie: Herberg

Lichaamgericht werk bij vluchtelingen

Hoe kan je de gezondheidsproblemen die ontstaan door vluchten herkennen en er op reageren? Het belang van echt contact en lichaamsgericht werk bij getraumatiseerde vluchtelingen.

Eveline Kokke, o.a. adviseur van Vluchtelingenwerk Oost Nederland
Website:
Lichaamsgericht werk bij vluchtelingen

Locatie: De Dome

Goed Bezig

Hoe verhoog je samen met gezinnen met een lage sociaal economische status (SES) de zelfredzaamheid, gezonde leefstijl en participatie? Het project Goed bezig! zet ambassadeurs en ervaringsdeskundigen in voor blijvende gedragsverandering waarbij mensen zelf oplossingen bedenken.

Cora van der Koppel, projectleider Alsare
Website:
Goed Bezig

Locatie: Het Hemelrijck

Sociaal Koken

Hoe kan je kinderen van groep 8 én gezond leren te koken en tegelijk ook andere mensen daarmee blij maken? In Sociaal koken door kinderen trekken ze de school uit, de wijk in naar ouderen, het verpleeghuis en gezinnen. Zo leren de kinderen gezond koken, eten en andere mensen kennen op een leuke manier.

Elena Nabatova, Regiocoach Participe Amstelveen en natuurlijk een paar kinderen!
Website:
Participe

Locatie: Muziekkapel

Preventie in de Buurt

Hoe kan de huisarts een sterke rol hebben bij het creëren van effectieve combinaties in de buurt tussen preventie, zorg en welzijn? Tineke Posthoorn zette een eerste stap met werksessies.

Tineke Posthoorn, projectleider Preventie in de Buurt
Website:
Preventie in de Buurt

Locatie: Voorportaal

Aan de slag

Hoe koppel je nieuwkomers op een positieve en energieke manier aan leuke vrijwilligersactiviteiten in de gemeente? Bij Aan de Slag stappen zij vanuit het AZC zo de maatschappij in; doen mee, leren nieuwe mensen kennen en leveren een zinvolle bijdrage. Nieuwkomers beschikken over een forse hoeveelheid veerkracht. Het komt erop aan deze te behouden en versterken. Aan de Slag helpt hier bij. In 27 gemeenten verspreid over heel Nederland hebben Aan de Slag teams al meer dan 12.000 succesvolle matches gemaakt.

Marieke Stopel, projectleider
Website:
Aan de slag

Locatie: Hollandia

Netwerkcoaching light

Hoe activeer je de nodige steun van de sociale omgeving voor (ouders van) jonge kinderen die in knellende situaties opgroeien? Stichting Steunouder zoekt naar een aanvullend thuis en zet door KNAP-gedaan met een nieuwe geschoolde netwerkvrijwilliger de stap van niemand naar iemand voor de ouders.

Maria Wassink, directeur van de stichting Steunouder
Website:
Netwerkcoaching light

Locatie: het Bramenbosch

ANWB automaatje

Hoe houd je mensen zo lang mogelijk mobiel en laat je ze deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer? Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. De ANWB stelt al haar kennis, software, begeleiding, training en materiaal gratis beschikbaar en werkt altijd samen met de lokale sociaalwerkorganisatie die de werving en begeleiding van vrijwilligers regelt. Zo  kan snel en zonder grote investeringen deze structurele vervoerservice opgezet worden.

Matthijs de Winter, ANWB
Website:
ANWB automaatje

Locatie: Theaterlab

Toegang tot zorg en hulp - Serie sessies

3 sessies ieder vrij toegankelijk en los van elkaar te volgen.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) bereidt een advies voor over de toegang tot hulp en zorg. De aanleiding is een raadpleging onder 17.000 Nederlanders in het kader van de Zorgagenda.  Daaruit bleek dat het soms moeilijk is de hulp en zorg te krijgen die je nodig hebt. Deze sessie: Wat is volgens u de kern van het probleem met toegang tot zorg en hulp? Uit de raadpleging en uit onderzoek komen drie problemen naar voren. Samen leggen we deze onder de loep van uw praktijk.

Aletta Winsemius, Senior adviseur RVS

Locatie: ZZP Café

Tijd en locatie

    • 400 van 400 plaatsen beschikbaar